‘War-shattered lives 20 years after – Bosnian Women telling stories of displacement and emplacement’

Jedan dio saradnje sa Middlesex univerzitetom na projektu odnosi se na snimanje dokumentarnog filma za edukativne svrhe, naziva ‘War-shattered lives 20 years after – Bosnian Women telling stories of displacement and emplacement’, koji je realizovan u saradnji sa kolegama na odsjeka filma i ljudskih prava Middlesex univerziteta, a čija je premijera predviđena za 20.06.2016., na konferenciji u Londonu.

Film tretira prisilno raseljavanje i stradanja žena civila uslijed rata u BiH, ali sa akcentom na današnju perspektivu svakodnevnog života i mentalnog zdravlja raseljenih osoba u Sarajevu (baziran na etnografskoj studiji jednog tipičnog sarajevskog naselja sa velikim brojem raseljenih osoba iz Istočne BiH). On se takodjer osvrće na današnji status i život žena povratnica, u lokalnim povratničkim zajednicama (jedna takva je opština Prijedor) i ukazuje na svakodnevnu borbu za održivost povratka, putem borbe za pravdu i komemoraciju stradanja civila, ali i u sklopu svakodnevne post-povratničke zbilje.

Dokumentarni film je prvenstveno namjenjen studentima migracija i izbjegličkih studija, međunarodnog i ljudskih prava, mirovnih studija i općenito svima onima koji se bave socijalno-angažiranim temema današnjice.

Available research resources